Československo a Podkarpatská Rus – dvacet společných let


Díky tomu, že území ukrajinské Zakarpatské oblasti je víceméně shodné s Podkarpatskou Rusí, která byla po roce 1918 součástí Československa, probouzí historie této části Ukrajiny v mnohých Češích zájem.


Od 11. století až do první světové války spadala Podkarpatská Rus pod uherský stát a dějinami tedy procházela spolu s ním. K zásadní změně došlo až v roce 1919, kdy poválečná jednání přisoudila území Podkarpatské Rusi Československu.
domky u lesa


Už před koncem první světové války přemýšleli Rusíni, jak se osvobodit od brutální nadvlády Maďarů – jedním z možných řešení se zdálo připojení k nově vznikajícímu sousednímu státu. Po počátečním chaosu po konci války se Rusíni navzdory maďarské nevoli rozhodli k připojení svého území k Československu, a tento jejich požadavek byl potvrzen Sain-Germainskou mírovou smlouvou a následně smlouvou Trianonskou.


Následovala téměř dvacet let společného soužití, které ukončil rok 1938, kdy muselo Československo odevzdat většinu území Podkarpatské Rusi Maďarům, kteří se tak po malé přestávce vrátili k vládě nad územím, které považovali za své po staletí.
vesnice v zakarpatí


V březnu 1939 pak ještě Československo svádělo o část území Podkarpatské Rusi s Maďarskem boje, šlo však o marnou snahu.


Maďaři si zem podrobili, zavedli represe vůči zdejšímu židovskému obyvatelstvu a Rusíni, kteří utekli před terorem do Sovětského svazu byli následně vězněni v gulazích.


Podkarpatská Rus byla osvobozena na podzim 1944, avšak už tehdy se hrálo o její budoucí včlenění do Sovětského svazu. Sovětům se podařilo ovládnout území záhy; smlouva, kterou na jaře 1945 Československo odstoupilo Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu, už jen v podstatě potvrzovala daný stav.


Sovětský svaz rozpoutal na Podkarpatské Rusi teror, během dalších desítek let docházelo k úpadku a bídě obyvatelstva.


Od konce roku 1991 patří toto území pod názvem Zakarpatská oblast k Ukrajině a postupně se stává cílem především českých a slovenských turistů, kteří zde pátrají po příbězích ze své historie.