Patriarchát, gender a feminismus


Tradiční postavení
·         Tradiční role jsou již od pravěku dány jako muž → lovec, žena → matka, pečovatelka
·         Jsou dané tzv. „mužské“ a „ženské“ povolání
·         Postavení platí až do moderní doby (20. století) kdy se situace začne upravovat
·         Za první republiky získávají dámy volební právo, což bylo revoluční nejen u nás, ale v celé Evropě
procházka homosexuálů
Feminismus = sociální a politické hnutí, jehož cílem je výzkum a potírání jevů, které lze
považovat za projevy a součást utlačování žen
·         Od druhé poloviny 20 století
·         Hnutí za zrovnoprávnění práv obou pohlaví a tradičních rolí
·         Hnutí se liší podle oblastí např. v konzervativních muslimských státech za základní lidská práva nebo v západním světě za úplné setření rolí a rozdílů pohlaví (nejvíce feministické země jsou Skandinávské)
Gender = osobní identita a společenská role = sociální pohlaví
·         Kultura a společnost působí rozdílně na obě pohlaví, což vede k sociálně konstruovaným rozdílům v jejich chování, očekávání či postojích
·         Označení, do jaké míry se jedinec cítí být dámou či pánem.
otcové a děti
Transsexuál
Transsexuál je ten, který se cítí být opačným pohlavím a je ochoten podstoupit operaci.          
Sice se společnost mění, ale biologické úkoly zůstávají. Lidé stále touží po rodině a ta začíná svazkem dvou lidí, kteří se milují a chtějí spolu žít a třeba i vychovávat dítě, což je hlavním účelem rodiny.
Registrované partnerství
·         Úředně zaznamenané partnerství
·         Od roku 2006 pro homosexuály
·         Nejblíže podobné manželství
·         Stejná práva jako v manželství v oblasti vzájemné péče a rodinného soužití
Manželství
·         trvalý heterosexuální svazek
·         hlavní účel → založení rodiny
→ řádná výchova dětí
→ vzájemná podpora a pomoc
vznik manželství → svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit dobrovolně do manželství
→ sváteční obřad je veřejný a slavnostní
→ činí se v přítomnosti dvou svědků