Psaní článků

Každý se v životě ocitl v situaci, kdy by si potřeboval tak trochu přivydělat nějaké ty peníze, které se hodí na různé mimoškolní aktivity (základní umělecká škola, kino, divadlo, atd…), navíc. Skvělým řešením jsou takzvané online brigády. Ale abychom úplně pochopili smysl tohoto článku, musíme si nejdříve vysvětlit, co to vlastně pojem „online brigáda“ znamená. Je to práce, kterou může dělat úplně každý bez rozdílu věku (ovšem věk musí být vyšší než patnáct let), pohlaví (tedy muž i žena), vzdělání. Jednou z těchto brigád je i psaní článků na nejrůznější témata pro takzvané online magazíny. Je to vcelku jednoduchá práce, která vám nezabere příliš mnoho času, ale je nutné si osvojit nějaká ta pravidla pro jejich správné a bezchybné psaní. Základní pravopisná pravidla, které je nutno dodržovat jsou:

zoufalost

  • Nepište souvislý text – můžete používat členění na odstavce nebo používat tříděné a netříděné seznamy
  • Využívejte interpunkčních znamének, ale vždy dbejte na to, aby v textu nebyly žádné typografické chyby
  • Vždy si opakovaně kontrolujte správnost svého českého pravopisu a dodržujte jeho zásady
  • Neopakujte stále stejná slova a myšlenky, ale dbejte na to, abyste je zvládali mít pod kontrolou a efektivně je nahrazovaly příslušnými synonymy
  • Dodržujte předem danou délku textu – text může být delší, ale nikdy ne příliš krátký

penalizace
S trochou štěstí a odvahy si brzy osvojíte těchto pár pravidel, která se stanou vaší nedílnou součástí a psaní vám bude opravdu odsýpat jako na běžícím páse. Dopředu si určete, kolik byste si rádi přivydělali a podle toho uzpůsobte svůj styl psaní článků na jeden pracovní den. Samozřejmě si tuto brigádu můžete nechat jen jako něco, co je pro vás spíše jako koníček než práce na poslední chvíli. Finanční ohodnocení je velmi příznivé a navíc se můžete někdy i seznámit s plno novými a zajímavými pojmy. Ovšem ta výplatní stránka věci se odvíjí jen od kvality vaší práce. Když nebudete dodržovat pravidla, tak bude následovat penalizace.